UA EN

Альона Самсоненко

25.10.1985 р. народилась в м. Києві.
В 2007 році отримала вищу освіти за спеціальністю «Правознавство» у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. з 2019 року здобуваю другу вищу освіту у Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів» Теплоенергетичний факультет Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики.

З 2011 року працюю на посаді провідного інженера Навчального центра з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім Джорджа Кузмича Інститут ядерних досліджень НАН України. До посадових обов’язків належить участь у проведенні наукових досліджень, експериментів, спостережень, вимірювань, складає їх описи і формулює висновки, бере участь в розроблені навчальних освітніх програм з підвищення кваліфікації з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу, проводення навчальної і навчально-методичної роботи з певних видів навчальних занять, взяття участі у впровадженні результатів досліджень та розробок, читані лекцій та проведені практичних занять.

Наукові здобутки:

  • «Вклад Навчального центра з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича у роботу з розроблення проектів нормативно-правових актів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів», В.Гаврилюк, О.Романова, В.Пархоменко, А.Самсоненко, тези доповідей Дев’ятої української конференції з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, м. Южноукраїнськ, 4-10 вересня 2011 року – НЦДК ІЯД НАН України, 2011. – С.74;
  • «Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту як інструмент підвищення ефективності систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів», В.Гаврилюк, С.Драпей, О.Левіна, В.Пархоменко, О.Романова, А.Самсоненко, XХIІІ Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України, 01 - 05 лютого 2016 року, тези доповідей, Київ, С.91;
  • «Вклад Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича в розроблення нормативно-правових ак-тів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів і обліку та контролю ядерних матеріалів», В.Гаврилюк, С.Драпей, В.Пархоменко, О.Романова, А.Самсоненко, Конференція «Сучасний підхід до здійснення науково-технічної підтримки регулювання безпеки використання ядерної енергії: компетентність, прозорість, відповідальність», Тези (22-23 березня 2017 року);
  • «Підвищення кваліфікації з фізичного захисту особового складу підрозділів з охорони – суттєвий внесок у забезпечення безпеки АЕС України», В.Гаврилюк, А.Гаврилюк-Буракова, О.Головінов, С.Драпей, О.Левіна,В.Пархоменко, І.Рибак, А.Самсоненко, І.Угольков, О.Худолій, XХIV Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України, 10 - 13 квітня 2017 року, Тези доповідей, Київ, С. 113-114;
  • Пульт фізичного захисту: призначення, оперативний персонал пульту та його функції: навчальний посібник/ А. Гаврилюк-Буракова, О. Романова, С. Драпей, В. Гаврилюк, В. Пархоменко, А. Самсоненко, 2017, с. 355;
  • «Двадцять років на службі фізичної ядерної безпеки: наробки та перспективи», В.Гаврилюк, А.Гаврилюк-Буракова, С.Драпей, О.Левіна, В.Пархоменко, О.Романова, А.Самсоненко, Тези доповідей ХХV щорічної наукової конференції ІЯД НАН України (Київ, квітень 16 – 20, 2018 р.) – Київ, 2018 – С. 87;
  • Психологічні аспекти несення служби персоналом підрозділу з охорони. Навчальний посібник/ А. Гаврилюк-Буракова, С. Бугайова, О. Романова, В. Гаврилюк, А. Самсоненко, 2018, с. 163;
  • Комп’ютерна безпека в сфері фізичного захисту. Навчальний посібник/ А. Гаврилюк-Буракова, О. Романова, О. Семенюк, В. Гаврилюк, С. Драпей, В. Пархоменко, А. Самсоненко, Daniel Owe, 2018, с. 159;
  • Режим фізичної ядерної безпеки: навч. посіб./ В. Гаврилюк, О. Романова, Б. Кайдик, С.Драпей, Т.Вікторенко, А. Самсоненко, 2020, С. 100;

С.С. Драпей, Б.В. Кайдик, В. І. Кирищук, В. В. Пархоменко, О.П. Романова, А.В. Самсоненко. Ризики фізичної ядерної безпеки ядерних установок, ядерних та інших радіоактивних матеріалів. XХVІІ Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України, 10 - 13 квітня 2020 року. Тези доповідей, Київ, С.127.

Актуальні проблеми забезпечення захищеності. ДІВ Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 2020 року. У 2 т. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – Т. 1. – 224 с.